عبارت مورد نظر را جهت جستجو وارد کنید.
لیست محصولات
Xerox5955 - زیراکس۵۹۵۵

Xerox 5955
زیراکس ۵۹۵۵
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  ۵۵ (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر