عبارت مورد نظر را جهت جستجو وارد کنید.
لیست محصولات
Canonipf 9000 - کاننآی پی اف 9000

Canon ipf 9000
کانن آی پی اف 9000
Canonipf 8400 - کاننآی پی اف 8400

Canon ipf 8400
کانن آی پی اف 8400
Canonipf 8000 - کاننآی پی اف 8000

Canon ipf 8000
کانن آی پی اف 8000
CanonIR105 - کاننآی آر 105

Canon IR105
کانن آی آر 105
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  105 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر
CanonIR8500 - کاننآی آر 8500

Canon IR8500
کانن آی آر 8500
نوع:  کنسول - سیاه و سفید
سرعت کپی:  85 (برگ در دقیقه)

وضعیت: موجود
     اطلاعات بیشتر