عبارت مورد نظر را جهت جستجو وارد کنید.

بهترین فتوکپی رنگی برند زیراکس می باشد مدلALC8055 -ALc8045

فتوکپی های رنگی شارپ هم با تکنولوزی بالا مناسب می باشد مدلهای :mx4141 -mc4110 mx -4100 -mx- 2615 -mx2630 -mx 2640 -mx3570 -mx3571 -mx3640 -mx4070 -mx4071 - mx5070 -mx5141 -mx 

که با مدلهای متنوع خود قابلیهای زیادی دارد

برند توشیبا هم مدلهای :e5055 -e4555 e3555 -e7506